CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VINAMEC

 Cám ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm máy cắt Laser Fiber của chúng tôi 


  1. Đào tạo

– Bên bán chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật và thợ vận hành máy của bên sử dụng.

– Toàn bộ chi phí đi lại ăn ở của cán bộ lắp đặt hướng dẫn sử dụng, đào tạo do Bên B tự lo,

  1. Tài liệu

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng của máy (Tiếng Việt): 01 quyển

  1. Bảo hành:

– Thiết bị cung cấp ở trên được bảo hành 12 tháng  , 24 tháng đối với nguồn Laser kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.

– Bảo hành thiết bị với mọi lỗi thuộc về lỗi của Nhà chế tạo.

– Bảo hành không thực hiện với các nguyên nhân gây hỏng do:

* Người sử dụng thiết không tuân thủ theo các qui phạm kỹ thuật của Nhà sản xuất, thiết bị không được bảo quản theo đúng các yêu cầu của Nhà sản xuất.

* Các nguyên nhân khác trong trường hợp bất khả kháng về thiên tai như: Hỏa họa, cháy lổ, bão, động đất, núi lửa, sóng thần …vv

– Bên A thông báo cho Bên B bằng văn bản qua Fax hoặc điện thoại bất kỳ một khiếu nại nào của Bên mua.

– Bên B sẽ cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại hiện trường trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu sửa chữa( trong trường hợp bên B cách Xa bên A bên A có mặt kể từ khi nhận được yêu cầu 2-4 ngày) và sẽ khắc phục sự cố trong vòng 48 giờ. Trong trường hợp cần thiết thay phụ tùng thì thời gian cung cấp phụ tùng trong vòng 3 ngày đối với các phụ tùng sản xuất trong nước, 10 ngày đối với các phụ tùng nhập khẩu.

* Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đó ghi trong thoả thuận này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn thì hai bên thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng nhau giải quyết. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi sửa đổi hoặc bổ xung điều kiện, điều khoản chỉ có giá trị khi được viết bằng văn bản có sự xác nhận bởi hai bên.