Hiển thị tất cả 4 kết quả

820.000.000 
  Nguồn cắt IPG 1000W
 • Tấm Carbon ≤12mm Oxygen 
 • Thép không gỉ ≤5mm Nitrogen/ Oxygen
  1.160.000.000 
   Nguồn cắt IPG 1500W
  • Tấm Carbon ≤16mm Oxygen 
  • Thép không gỉ ≤5mm Nitrogen/ Oxygen
   400.000.000 
    Nguồn cắt IPG 500W
   • Tấm Carbon ≤6mm Oxygen 
   • Thép không gỉ ≤3mm Nitrogen/ Oxygen
    580.000.000 
     Nguồn cắt IPG 700W
    • Tấm Carbon ≤8mm Oxygen 
    • Thép không gỉ ≤4mm Nitrogen/ Oxygen